A NEVES Egyesület működési jellemzői

 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól független

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül mások is részesülhetnek

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez

A NEVES Egyesület közhasznú tevékenységei

 

Rendszeres szakmai találkozók szervezése

Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel, azok szervezése

Információs anyagok, szakmai kiadványok összeállítása, megjelentetése és terjesztése

Oktatási és tudományos programokon való részvétel támogatása

A témakörhöz kapcsolódó oktatási programok és oktatási szervezetek akkreditációs kritériumainak kidolgozása

Hozzájárulás oktatási programok minősítéséhez

Hazai és nemzetközi kapcsolatépítés, kapcsolattartás, ezen belül társszervezetekkel, kamarákkal, külföldi és hazai kollégákkal, a hazai betegbiztonsággal foglalkozó műhelyekkel

Oktatási, oktatás szervezési tevékenységek végzése

Kutatások, elemzések végzése

Tanácsadói tevékenység végzése

A NEVES Egyesület számlaszáma:
Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt. 16200151-18564589

HU52 1620 0151 1856 4589 0000 0000 IBAN

A NEVES Egyesület adószáma: 9280712-1-41

Adatvédelmi szabályzat

Copyright 2022 – NEVES EGYESÜLET